Stichting Akros

Stichting Akros verzorgt diverse trajecten voor werkzoekenden, waaronder de zogenaamde ZIJ-kans trajecten. Deze trajecten zijn bedoeld voor mensen met of zonder uitkering die nog niet deelnemen aan een reïntegratietraject. ZIJ-kanstrajecten staan in het teken van de begeleiding naar (leerwerk) banen of vrijwilligerswerk. Voor meer informatie over Akros en de trajecten kan contact worden opgenomen met Yasmin Kaddour via 020-5893333.
 
Gevraagd:
 
Op dit moment is AKROS voor haar leren door doen trajecten op zoek naar NUG'ers die een Horeca Voortraject willen volgen met uitstroommogelijkheden naar een betaalde baan in deze sector. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Projectleider Yasmin Kaddour van Stichting AKROS, via y.kaddour@akros-amsterdam.nl, tel 020-5893333.

Trajectplaatsen voor NUG'ers

Geen trajectplaatsen gevonden

terug