Stichting Helpdesk

Stichting Helpdesk

Stichting Helpdesk is een bureau voor inburgering, sociale activering en arbeidsparticipatie.

De organisatie heeft ruime ervaring met taal- en beroepsgerichte vaardigheden voor de doelgroep allochtonen vrouwen en mannen om maatschappelijk- en op het gebied van de arbeidsmarkt te kunnen participeren.

De algemene trainingen zij gericht op verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast krijgen de deelnemers meer kennis en vaardigheden om deel te nemen in de samenleving. Voor deelnemers die inburgeringsplichtig zijn is het aanbod gericht op succesvol volbrengen van het inburgeringexamen en/of het staatsexamen I en II.

De beroepsgerichte trajecten leiden naar betaald werk of positieverbetering op de arbeidsmarkt

 

Visie

Voor Stichting Helpdesk betekent inburgeren niet alleen het behalen van het inburgeringsexamen, maar voornamelijk het kunnen participeren in de samenleving.

Een belangrijk aspect is arbeidsparticipatie: het vinden en behouden van een betaalde baan.

Persoonlijke begeleiding wordt geboden tijdens het hele project, gericht op succesvolle uitstroom naar stageplekken en werk.

Afhankelijk van het taalniveau en het doelperspectief van de deelnemers wordt bepaald welk traject voor hen gewenst is.

Empowerment en sociale activering vormen een onderdeel van het proces van arbeidsintegratie en komen in alle trainingen aan bod. Empowerment is een module, die uitgaat van de kracht en aanwezige competenties van de deelnemers.

 

Bron: www.stichtinghelpdesk.nl


Trajectplaatsen voor NUG'ers

Geen trajectplaatsen gevonden

terug