Over de taskforce

De lage arbeidsparticipatie in Amsterdam Nieuw West is geen banen- maar organisatievraagstuk. Koers Nieuw West initieert daarom een Taskforce om samenwerking en verbinding tot stand te brengen bij alle initiatieven en partijen die zich in Nieuw West inzetten voor arbeidsparticipatie. Op deze manier wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan de begeleiding naar werk van de groep niet uitkeringsgerechtigden (NUGers) in Nieuw West.
 

Deelnemers

Deelnemers aan de taskforce zijn:
 
- Werkgevers (waaronder TNT, Albert Heijn, EW, Goed Werk, HEMA en Randstad)
- Maatschappelijke Ondernemingen (VLAM, Hart voor Amsterdam, OSA, Participatiecentrum Geuzenveld-Slotermeer, AKROS, Stichting Helpdesk, Buurtvoorlichters, FLEXUS)
- UWV Werkbedrijf, DWI
- Koers Nieuw West (Platform).
 

Kwartiermaker 

Het kwartiermakerschap wordt verzorgd door Boris Franssen (zie ook onder contact).
 

Doelstellingen

De Taskforce richt zich op:

- Het formuleren, realiseren en bewaken van concrete doelen op het gebied van de arbeidsparticipatie van mensen in Nieuw West
- Het netwerk van relevante spelers verbinden zodat er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden.
 
In het eerste jaar mobiliseert en faciliteert de kwartiermakerde partners waar nodig en treedt indien nodig op als ‘troubleshooter’ Na de pilotfase wordt het projectmanagement (regulier) ingebed (bij voorkeur binnen één van de betrokken partners)
 

Doelgroep

Direct: alle partijen die zich in Nieuw West inzetten voor arbeidsparticipatie. Indirect: niet uitkeringsgerechtigde mannen en vrouwen in Nieuw West met een afstand tot de arbeidsmarkt.