Best Practices

Er is inmiddels op diverse plaatsen al ervaring opgedaan met het vergroten van de arbeidsparticipatie van niet-uitkeringsgerechtigden, meer en meer wordt duidelijk welke succesfactoren en belemmeringen een rol spelen. Om te beginnen vergt de werving van NUG'ers een bijzondere aanpak, niet in de laatste plaats omdat maar weining NUG'ers zich aanmelden bij het CWI. Men is hiertoe- in tegenstelling tot mensen in de bijstand -niet toe verplicht.
 

Werving

Uit de evaluatie van een activeringsproject in Gorinchem komt bijvoorbeeld naar voren dat het werken met advertentierondes van belang is, evenals werving bij moskeeën, ouderkamers van de lokale welzijnsorganisatie, club- en buurthuizen etc. In vijf maanden heeft men 60 niet-uitkeringsgerechtigden kunnen werven, waarvan 16 direct konden worden bemiddeld naar werk. Ook niet uitkeringsrechtigden zelf vormen een wervingskanaal, zij kunnen mensen uit hun eigen omgeving attent maken op de mogelijkheden die er voor niet uitkeringsgerechtigden op de arbeids- en reintegratiemarkt bestaan. Welke manier van werven ook gekozen wordt: aanbevolen wordt om goed in kaart te brengen waar de potentïele groepen uitkeringsgerechtigden zich bevinden en hoe deze bereikt kunnen worden (bron: www.vng.nl/smartsite.dws).
 

Begeleiding

Wat verder uit de ervarings- en onderzoeksgevens naar voren komt, is dat een groot deel van groep niet-uitkeringsgerechtigden bescheiden is over de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt, soms te bescheiden. Aanbieders van trajecten wijzen op het belang van een empowerende aanpak, gericht op het zichtbaar maken van de competenties van niet-uitkeringsgerechtigden en hun kansen bij werkgevers in verschillende sectoren.

 

Vacatures

Een ander belangrijk element in de aanpak is het bieden van concrete uitstroommogelijkheden naar werk. Er dienen concrete vacatures te bestaan, het doorlopen van allerlei trajecten zonder dat er uitzicht is op werk werkt averechts.