Doelen

In samenwerking met de deelnemende organisaties zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van:
 
- De werving van werkzoekenden in Nieuw West die tot de categorie 'niet uitkeringsgerechtigden' behoren. In samenwerking met participanten als Akros, Stichting Helpdesk, de Buurtvoorlichters en Nieuwe Kansen Nieuw West worden acties ontplooid om minimaal enkele honderden NUG'ers uit de Stadsdelen Bos&Lommer, De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart en Osdorp te werven  
- De werving van reguliere banen en leerwerkbanen bij werkgevers. Albert Heijn, EW, Goed Werk en Zone 3 zijn reeds actief betrokken bij de Taskforce, er wordt echter hard gewerkt aan het vinden van nieuwe werkgevers die duurzaam willen investeren in werkgelegenheid in Amsterdam Nieuw West. Omdat niet alle werkzoekenden direct naar loonvormende arbeid kunnen uitstromen en bijvoorbeeld nog aanvullende training nodig en werkervaring nodig hebben, worden ook leerwerkbanen bij reguliere werkgevers geworven. Dat het aantal vacatures als gevolg van de crisis is afgenomen en in sommige sectoren nog verder afneemt, speelt hierbij ook een rol. 
- De matching van werkzoekenden op (leerwerk)banen. Om een actieve bijdrage te leveren aan matches, worden vanuit de taskforce zelf matchingsbijeenkomsten geïnitieerd, voorts wordt waar mogelijk aangehaakt op bestaande activiteiten die in Amsterdam worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Pafemme bijeenkomsten in verschillende stadsdelen, en banenmarkten (bijvoorbeeld de banenmarkt die op 16 juni 2009 in De Meervaart wordt georganiseerd) 
- De matching van werkzoekenden op werkgelegenheidstrajecten en aanverwante trajecten. Dit kunnen uiteenlopende trajecten zijn, die door diverse reintegratiepartners en vergelijkbare organisaties in Amsterdam worden aangeboden. Gedacht kan worden aan taaltrajecten, voorbereidende oriëntatietrajecten, beroepsgerichte trajecten enz. In de Taskforce is een aantal van dit soort aanbieders vertegenwoordigd, waaronder AKROS en Stichting Helpdesk.  
 

Rapportage Behaalde Resultaten 

Het behalen van de doelstellingen wordt gemonitord, via deze pagina zal periodiek worden gerapporteerd over de behaalde resultaten.