Taskforce NUG'ers

De lage arbeidsparticipatie in Amsterdam
Nieuw West is niet alleen een banen- maar vooral ook organisatievraagstuk. Koers Nieuw West initieert daarom een Taskforce om samenwerking en verbinding tot stand te brengen bij alle initiatieven en partijen die zich in Nieuw West inzetten voor arbeidsparticipatie.
Deelnemers aan de Taskforce zijn werkgevers, maatschappelijke ondernemers en organisaties als Dienst Werk en Inkomen (DWI) en het UWV.
Koers Nieuw West biedt - vanuit haar opdracht - het platform om de Taskforce te ontwikkelen en van een passende en duurzame inbedding te voorzien.
 

Doelstellingen

De Taskforce richt zich op het formuleren, realiseren en bewaken van concrete doelen op het gebied van de arbeidsparticipatie van mensen in Nieuw West. Daarnaast zet de Taskforce zich in om de releavante spelers (werkgevers, maatschappelijke ondernemingen en stedelijke diensten) te verbinden zodat er effectiever en efficiënter aan de arbeidsparticipatie van werkzoekenden in Amsterdam West kan worden gewerkt.

 

Doelgroep

Direct: alle partijen die zich in Nieuw West inzetten voor arbeidsparticipatie
Indirect: niet uitkeringsgerechtigde mannen en vrouwen in Nieuw West met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • dappermarkt
 • vrouwen met kinderwagen
 • tram-conductrice
 • 3oktober09infomarkt osdorp
 • ceres-terminal
 • vacatures
 • kantoorgebouw
 • Osdorpplein
 • leopolakhuis
 • bouwvakker
 • vrouwen
 • BvlWerving
 • sloterplas

Teller Taskforce Nieuw West

Geworven NUG'ers                                                                                                                     165      
Aangemelde (parttime) banen door leden Taskforce 70
Aangemelde leerwerkbanen 16
Aangemelde stageplekken 52
Geplaatste NUG'ers op baan 4
Geplaatste NUG'ers op betaalde leerwerkbaan 10
Geplaatste NUG'ers op stage 12